V Sežani je v torek, 14. in sredo, 15. junija 2022, potekal strokovni seminar ravnateljic in ravnateljev dijaških domov.

Osrednja tema strokovnega seminarja je bila namenjena aktualnim vprašanjem (oskrbnina, opredelitev tržne dejavnosti in razmejitvene osnove, spremembe in dopolnitve k Pravilniku o bivanju v DD…) in poenotenemu delovanju na ravni področne skupnosti. Na strokovni seminar so bili povabljeni tudi predavatelji po posameznih vsebinskih sklopih in podanih predlogih predsedstva Skupnosti DD. Zelo ponosni smo bili na pozitivni odziv in obisk prof. dr. Felde (državnega sekretarja na MIZŠ oziroma po rekonstrukciji Vlade RS napovedani minister za novi resor »šolstvo in vzgoja«).