Revija ISKANJA pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja ter z njimi povezana področja. Posebno pozornost namenja vprašanjem domske pedagogike v dijaških domovih, raziskavam in analizam ter aktualnim problemom vzgoje in izobraževanja, kjer spodbuja različne perspektive, ki so fokusirane na akademske, strokovne in praktične pristope.

Revija je odprta tudi za posredovanje izkušenj pedagoških delavcev-praktikov najrazličnejših profilov: v prvi vrsti vzgojiteljem, ki so strokovni delavci v dijaških domovih, osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, ravnateljem, vzgojiteljem, pedagoškim vodjem, svetovalnim delavcem in drugim.