1. NAPREDEK/ RAZVOJ STROKE IN UPORABNIH METOD DELA V DIJAŠKIH DOMOVIH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2. MEDORGANIZACIJSKO SODELOVANJE(SLOVENIJA IN TUJINA) TER STIKI Z JAVNOSTJO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEKMOVANJ NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, ORGANIZACIJA POSVETOVANJ IN EKSKURZIJ, IZDAJANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH REVIJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.