Raznolikost je naša značilnost,
vključenost je naš cilj.

Raznolikost je naša značilnost,
vključenost je naš cilj.

Ciljna področja

Medorganizacijsko sodelovanje tako doma kot mednarodno

Organizacija tekmovanj na izobraževalnem področju

Strokovno izobraževanje, izdajanje strokovnih in znanstvenih revij